ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރ. އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ރ. އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ރ.އަނގޮޅިތީމުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ