އައްޑޫ ސިޓީ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްއާ 128,342,040.30ރ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ